Valparna föddes 2017-07-07
Foto: Katarina/Anders Troedsson
fr v Sjösvängens Respekt, Sjösvängens Ta't Lugnt, Sjösvängens Sunt Förnuft
Intresserad? Ring Annis 0709-562 326
Sjösvängens Ta't Lugnt Foto: Katarina/Anders Troedsson
"Ettan" Sjösvängens Ta't Lugnt

Sjösvängens Sunt Förnuft Foto: Katarina/Anders Troedsson
"Tvåan" Sjösvängens Sunt Förnuft

Sjösvängens Respekt Foto: Katarina/Anders Troedsson
"Trean" Sjösvängens Respekt

Art-Waves Diggers Speedwell "Tor-Alf" Sjösvängens Kan Och Vill Viska "Viska"
SE U(U)CH  Art-Waves Diggers Speedwell "Tor-Alf" Sjösvängens Vill Och Kan Viska "Viska"

© Sjösvängens kennel 2017